ЮСИС ООД с мажоритарен дял в Алфа СОТ България ООД

На 14 февруари 2018г. ЮСИС ООД придоби мажоритарен дял от Алфа СОТ България ООД.
Алфа СОТ България ООД, е водеща компания в сферата на охранителната дейност. Лидер в предоставянето на СОТ услуги в град Пловдив.

Ще използваме добрите корпоративни практики на двете компании, за да предоставим по-надеждни и по-качествени комплексни услуги на нашите клиенти.