Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR

Новини

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Приоритетни оси Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Наименование на процедура ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА Код на процедура BG05M9OP001-1.021 Наименование
виж повече

ЮСИС ООД с мажоритарен дял в Алфа СОТ България ООД

На 14 февруари 2018г. ЮСИС ООД придоби мажоритарен дял от Алфа СОТ България ООД. Алфа СОТ България ООД, е водеща компания в сферата на охранителната дейност. Лидер в предоставянето на СОТ услуги в град Пловдив. Ще използваме добрите корпоративни
виж повече

Избор на изпълнител за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация

Във връзка с участието на ЮСИС ООД в проект "Нови работни места за безработни/неактивни лица" по процедура "Ново работно място 2015 г.", фирмата отправя Публична покана към всички заинтересовани. В приложените файлове ще намерите подробности за
виж повече

Нови работни места за безработни/неактивни лица в ЮСИС ООД

Проект и главна цел: НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ/НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ЮСИС ООД за осигуряване на заетост на 40 търсещи работа или неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда
виж повече

Благотворителна кампания - развитие

Резултати от благотворителна кампания
виж повече