Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант

Новини

Нови работни места за безработни/неактивни лица в ЮСИС ООД

Проект и главна цел: НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ/НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ЮСИС ООД за осигуряване на заетост на 40 търсещи работа или неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда в т.ч.:
  • Осигуряване на заетост и откриване на нови работни места на пет безработни/неактивни лица на възраст между 30-54 г.
  • Създаване на работни места за тридесет и пет безработни/неактивни лица над  54 годишна възраст.
  • Предоставяне на обучение по част от професия по трета квалифиационна степен и обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност" на наетите лица от целевата група.
Обща стойност: 337 140.36 лв, от които 229 25.20 лв. европейско и 40 456.80 лв. национално съфинансиране.

всички новини