Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR

Новини

Нови работни места за безработни/неактивни лица в ЮСИС ООД

Проект и главна цел:№ BG05M9OP001-1.021-0271 Провеждане на обучения на служителите в ЮСИС ООД с цел повишаване на знанията и уменията на заетите лица съобразно актуалните нужди на дружеството и бизнеса като цяло, за подобряване на производителността на труда и за създаване на условия за устойчива заетост на служителите и заемане на по-качествени работни места.

Обща стойност:116 600 лв., от които 99 110 лв. европейско и 17490 лв. национално съфинансиране

Начало: 28.03.2018 г. Край: 28.01.2019 г.

Проект и главна цел: НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ/НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ЮСИС ООД за осигуряване на заетост на 40 търсещи работа или неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда в т.ч.:
  • Осигуряване на заетост и откриване на нови работни места на пет безработни/неактивни лица на възраст между 30-54 г.
  • Създаване на работни места за тридесет и пет безработни/неактивни лица над  54 годишна възраст.
  • Предоставяне на обучение по част от професия по трета квалифиационна степен и обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност" на наетите лица от целевата група.
Обща стойност: 337 140.36 лв, от които 229 25.20 лв. европейско и 40 456.80 лв. национално съфинансиране.

всички новини