Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант

Новини

Охрана турнир по спортна аеробика

Охраната на международният турнир по спортна аеробика беше поверена на ЮСИС ООД
виж повече

Благотворителна акция

ЮСИС ООД предприема благородна кампания
виж повече

Успешен старт на ОП "Развитие на човешките ресурси"

През месец Септември, успешно стартира изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0061-C0001 "Обучение на персонала на ЮСИС ООД - инвестиции във Вашата сигурност", по договор № ESF-2116-01-01014, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна про
виж повече

Обява за откриване на процедура

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
виж повече

Предпочитан партньор

ЮСИС Секюрити – предпочитан партньор на Дружеството за касови услуги АД.
виж повече