Клиенти

Интегрирани и цялостни решения, специално създадени за сигурността на вашия бизнес.

За банковия сектор сигурността е от изключително значение. Клиентите държат да са сигурни, че парите и ценностите им са надеждно защитени. Служителите имат нужда да знаят, че са в безопасност на работното си място, за да могат да бъдат ефективни в работата си.

Охраната на банкова институция изисква наличие на ресурс, висок професионализъм и комплексни охранителни услуги. Интегрирани решения, включващи физическа охрана, инкасо, мобилен патрул, GPRS СОД патрули, технически сервиз, мониториг на техническите системи, са запазена марка на ЮСИС ООД.

Цялостният поглед и интегрираните решения в бизнеса са ключът към по-добра ефективност.
Ние, в ЮСИС, осъзнаваме, че в сферата на сигурността, производствените компании също се нуждаят от цялостни решения. Затова прилагаме интегриран подход, като предоставяме физическа охрана, технически системи за охрана, видеонаблюдение както на производствения процес, така и с оглед на сигурността и физическата защитеност на клиентската собственост.

Нашият 18 годишен опит сочи, че комплексните услуги поставят клиента в по-добра позиция по отношение на защитата на активите и репутацията, чрез оптимизирани разходи и по-добра ефективност.

Сред клиентите на ЮСИС са производствени компании от сферата на металообработването, машиностроенето и хранителната промишленост.

Безопасната и сигурна среда е задължително условие както за работещите в офис сгради, хотели и молове, така и за техните клиенти.

В глобалното ни общество, рисковете не само се повишават, но и стават все по-разнообразни и създаването и поддържането на благоприятна среда се оказва истинско предизвикателство с много лица.

За да покрие и минимизира тези рискове, ЮСИС предлага цялостни решения за офис сгради, хотели и молове. Нашите експерти предлагат професионално обследване и оценка сигурноста на обектите, дават препоръки и варианти за охрана.

Видеомониториг, СОД, физическа охрана, охрана на мероприятия, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа са само част от предлаганите охранителни услуги. С цел повишаване нивото на сигурност и оптимизиране ресурсите на клиента, ЮСИС предлага и набор от фасилити услуги: поддръжка на сградите и инсталациите, отстраняване на аварии, почистване – регулярно и/или при нужда, експерти под наем.

При всеки конкретен клиент, ние се стремим да предложим комбинация от охранителни и фасилити решения, които най-добре отговарят на нуждите в настоящия момент.

Търговската дейност има специфични изисквания относно сигурността. От една страна, помещенията, служителите и клиентите трябва да бъдат надеждно защитени. От друга, управлението на оборота е критична част от търговската дейност.

Безопасното достигане на заработените средства до банката е въпрос на съществуване за бизнеса. При търговски вериги задачата се усложнява — изисква се голям ресурс и добра организация, за да не се нарушава процесът на работа.

Комплекс от охранителни и инкасови услуги е решението на ЮСИС за вериги бензиностанции, супермаркети и аптеки. Експертите на компанията ще направят одит и ще ви консултират за най-ефективните за вас мерки: СОД, видеонаблюдение, физическа охрана, изграждане на охранителни системи, мобилна инспекция и др.

За да ви спестим време и усилия, създадохме услугата за обработка на парите в брой – броене и проверка на банкноти. Броенето, пакетирането и снабдяването с монети е още една дейност, която можете да доверите на нас. За да сте спокойни за оборотните си средства, ЮСИС осигурява квалифицирана въоръжена охрана при транспортиране на пари със специализирани бронирани автомобили.

Търговски складове, складови бази, паркинги по дефиниция са защитени обекти.

Както клиентите, така и собствениците на този тип бизнес, държат на сигурността. Без адекватна защита, те не биха могли да съществуват. Ние от ЮСИС, съзнаваме изключителното значение на сигурността за този тип дейност и предлагаме разнообразни решения за бизнеса, свързан с транспорт и логистика: от физическа и техническа защита на помещенията до 24/7 GPS наблюдение и контрол на транспортните средства и превозваните стоки.

Благодарение на специално създаден Мониторинг центъра, нашите клиенти имат възможност дистанционно да наблюдават сигналите от всеки свой обект – стационарен или подвижен.

Тъй като има реално национално покритие, ЮСИС безпроблемно осигурява защитено придвижване както на стоките на вашите клиенти, така и на вашите транспортни средства.

Осигуряването на безопасността на енергийните ресурси е задача от национално значение.

Във време, когато все повече се говори за важността на възобновяемите източници на енергия, защитата на соларни и ветрени паркове е не просто бизнес, а кауза.