Надеждни решения. Експертно обслужване.

Денонощен: 0875 333 555

Инкасо

Банково инкасо

Тъй като има реално национално покритие, ЮСИС безпроблемно осигурява защитено придвижване както на стоките на вашите клиенти, така и на вашите транспортни средства.

Като се грижи не само за сигурността, но и за придвижването на паричния поток, ЮСИС помага на банковите институции да управляват парите си по-ефективно, да защитят активите си, да намалят разходите си и да подобрят ефективността си. ЮСИС е доверен партньор, със стабилен дългогодишен опит и развита мрежа на територията на цялата страна.

Специализираният автомобилен транспорт и експертно обученият персонал са гаранция за безопасното и надежно транспортиране на парични средства.

Търговско инкасо

Сигурност за оборотните ви средства.

Управлението на оборота е критична част от търговската дейност. Ние разбираме, че безопасното достигане на заработените средства до вашата банка е не просто задължително, а въпрос на съществуване за бизнеса ви.

Инкасирането на търговския оборот се осъществява от високо квалифицирана въоръжена охрана, със специализирани бронирани автомобили. За да ви спестим време и усилия, създадохме услугата за обработка на парите в брой – броене и проверка на банкноти. Тази дейност се реализира в партньорство с Дружеството за касови услуги АД, с най-съвременни машини и технологии и по всички правила на БНБ. Броенето, пакетирането и снабдяването с монети е още една дейност, която можете да доверите на нас.

АТМ инкасо

Зареждането и ревизията на касети за АТМ вече е наша грижа.

ЮСИС ООД осигурява квалифицирана въоръжена охрана при транспортиране на пари към АТМ със специализирани бронирани автомобили. Инкасовите екипи, извършващи зареждане и ревизия на АТМ, са с персонални сертификати за този вид дейност.

Услугата за техническо обслужване на АТМ, което включва и проверка за скиминг устройства, ще ви спести време и усилия.

Инкасо ценности

Вашите ценни пратки са осигурени.

Благодарение на реалното си национално покритие, ЮСИС има възможност да осигури защитено придвижване на вашите ценности. Произведения на изкуството, исторически и археологически ценности, благородни метали пътуват бзпрепятствено с наша помощ.

Специално обучени охранители, специализирани автомобили и постоянен контрол от Мониторинг центъра са нашата гаранция за сигурността на вашите ценности.

Обработка на пари

Броене, сортиране и обработка на банкнотите и монетите в местна и чуждестранна валута.

Услугата Обработка на пари се реализира единствено в партньорство с “Дружество за касови услуги” АД. Високо квалифицираният персонал е обучен и прилага изискванията на българското законодателство за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично парично обръщение. С “Дружество за касови услуги” АД работим със съвременни и високо технологични машини за броене, сортиране и обработка на банкнотите и монетите в местна и чуждестранна валута.

Като поверите обработката на парите си на ЮСИС, вие снижавате разходите за обслужване на паричното обръщение и повишавате чистотата му.

Услугата включва:

  • броене и проверка на банкноти в левове и валута;
  • броене и пакетиране на монети;
  • зареждане и ревизия на касети за банкомати;
  • автоматична заверка на сметки на клиенти.

Инкасови опаковки

Бързото и безопасно пренасяне на стоки и товари е от изключителна важност за бизнеса.

Качеството и сигурността на инкасовите опаковки е от основно значение за гарантиране на съдържанието. Опаковките, които ЮСИС ООД използва, отговарят на най-високите изисквания и стандарти:

  • слой, устойчив на разкъсване;
  • печат за сигурност по ръба;
  • пломба за доказване на външна намеса на 3 нива на сигурност;
  • непиротехническа транспортна система, която работи с течности, за да боядиса съдържанието в случай на неоторизирано отваряне;
  • баркод и пореден номер;
  • възможност за обратна разписка.

Трезор

За да гарантира сигурност и неприкосновеност на вашите ценности, ЮСИС ООД осигурява специално проектиран и построен за целта обществен трезор.

Трезорът се помещава в сградата на централния офис на дружеството:
гр. София, ул. “Брегалница” № 43
/близо до МОЛ София/.

За да ви бъдем максимално полезни, предлагаме разнообразие от касети, вариращи срокове за наемане и неограничен брой посещения. ЮСИС ООД ви дава възможност и да упълномощите с изрично нотариално заверено пълномощно друго лице да влага и изтегля ценности от касетата.

Други услуги

Управление на имоти

Поддръжка и профилактика на сгради, сградни съоръжения и инсталации.
виж повече

Физическа охрана

Специално създадени за сигурността на вашия бизнес решения.
виж повече