Охрана

Партньорство и доверие в отношенията.

Всички служители на фирмата притежават квалификация и подготовка за адекватно реагиране при различни ситуации.

Оборудвани са с необходимите комуникационни средства, паник-бутони, помощни средства (прожектори, палки, белезници и други, разрешени от ЗЧОД) и оръжие, ако охраняваният обект го изисква.

Каквито и да са изискванията на клиента за охранителния състав, професионално подготвените служители се интегрират, адаптират и при нужда обучават, така че да осигурят защитена и партньорска работна среда.

Получаване информация за сигналите на текущото състояние от Вашия обект. Препоръчваме услугата като допълнително ефективен контрол.
  • По избор на клиента и техническа възможност услугата „SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ“ може да се предостави и за други сигнали от сигнално-охранителната система.
  • По избор на клиента услугата „SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ“ може да бъде активна само в определен период от денонощието.
  • Цената на услугата „SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ“ е за един телефонен номер и една група от сигнално-охранителната система.

SMS при изключване на охранителната система с аларма

безплатно

SMS при изключване на охранителната система

2.50лв.

SMS при отпадане/възстановяване на мрежовото захранване

1.50лв.

SMS при включване на охранителната система

2.50лв.

SMS при включване на системата за видеонаблюдение

2.50лв.

SMS при изключване на системата за видеонаблюдение

2.50лв.

SMS известяване за избран сигнал от сигнално-охранителната система

По договаряне

*Всички посечени цена са в лева и без включен ДДС, за месечен абонамент!

Дискретност и сигурност. ЮСИС се грижи вашето събитие да протече безпрепятствено.
 
Ние разбираме, че всяко събитие и всеки клиент са уникални и имат различни нужди и изисквания.
 
Планът за действие на охраната зависи от спецификата на мероприятието, както и от желанията на клиента.
 
Изготвят се пропускателен режим и план за охрана, които се утвърждават от клиента.

Вашите товари са в безопасност.
 
Вашите специални, опасни или ценни товари ще бъдат надеждно защитени с конвой услугата на ЮСИС. Тя е ефективна и превантивна мярка за сигурност, която цели да сведе до минимум инцидентите при транспортиране на подобни товари.

Грижа за личната ви неприкосновеност.
 
Персонална защита, която гарантира спокойната работа, пътуване или забавление на клиента и осигурява дискретност и свобода на действие.
 
Личната охрана включва щателна оценка на риска и съставяне на конкретен план, според нуждите и опасностите за клиента.
 
Подборът на кадрите за лична охрана, освен по критериите описани в ЗЧОД, се извършва и чрез вътрешнофирмена анкета за проверка на психологическата и физическа пригодност и индивидуалните качества. Преди да започнат работа, всички служители преминават през задължително първоначално обучение.

За да сте сигурни, че избирате най-добрия вариант за вашия конкретен случай, експертите на ЮСИС ООД ще ви консултират по всички аспекти на охраната и сигурността.
 
Имате възможност да се допитате до професионалната им преценка относно:
  • Разбор и оценка на съществуващите вътрешни нормативни документи, касаещи сигурността и предложения за наложителни или препоръчителни изменения в тях.
  • Консултации при организиране на собствена охрана.
  • Консултации при подбор на персонал, свързан със сигурността на клиента.
  • Експертни оценки за степента на сигурност на обект.