Предпочитан партньор

През месец август 2012 год., с решение на УС на Дружеството за касови услуги АД, ЮСИС ООД е избрано за предпочитан партньор в областта на транспорта на ценни пратки и товари. Дългогодишната, доказана лоялност към нашите партньори, професионалната ни подготовка и реалното национално покритие на компанията са нашето предимство.
Дружеството за касови услуги АД е водеща компания в областта на :

  • приемане, обработка, съхранение, предаване и транспортиране на ценни пратки с банкноти и монети;
  • мониторинг и управление на терминални устройства АТМ, включително обработка, отваряне, проверка на съдържанието и зареждане с банкноти на касети за терминални устройства АТМ;
  • размяна на монети за банкноти и обратно и други разрешени от закона услуги, свързани с касовата дейност.