Техническа охрана

На територията на цялата страна. Услугата СОД патрули е ценово най-ефективният способ за охрана.
Дейността и организацията им се контролират от пет представителни офиса на Юсис в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Русе.
СОД патрулите се ръководят от нашия високо технологичен национален мониторинг център, изграден съгласно действащите международни изисквания. Мониторинг центърът е с възможности за дистанционно наблюдение на видео, СОТ системи, пожароизвестителни системи, състояние на електрозахранване и друго, специфично за клиентите оборудване.
 

Мониторинг инспекция

На територията на всички областни градове и повече от 110 населени места в страната.

Инспекцията на обекти се извършва от наши високо квалифицирани и проверени служители – инспектори. При активиране на аларма, инспекторът, под контрола на 24/7 ЮСИС Мониторинг център, посещава обекта на клиента и отключва за оглед, който се извършва заедно със СОТ патрула. За своите действия, инспекторът изготвя доклад.

Мобилни патрули

Услугата е ефективно финансово решение за клиента и добра алтернатива на постоянната физическа охрана. Високо квалифицирани охранители, периодично посещават и инспектират обектите на клиента и обхождат и проверяват за нанесени щети.

Дистанционното видеонаблюдение е високо технологична форма за периметрова охрана, проверка на получени аларми от системите за сигурност и контрол и управление на физическата охрана.

ЮСИС Мониторинг Център е с възможности да наблюдава дистанционно неограничен брой обекти на територията на цялата страна.

 • високо ефективна форма за охрана на търговски обекти;
 • подпомагане на физическата охрана;
 • най-ефективната форма за охрана на високо рискови АТМ;
 • видеоверификация на охрана със СОД потрули за реакция;
 • интеграция с охранителни системи;
 • интеграция с контрола над физическата охрана.

Монтаж и поддръжка на:
 • Охранителни системи
  Защита за вашата собственост срещу кражба, влизане с взлом, неоторизирани влизания. Системите може да бъдат настроени за различни нива на сигурност. Лесни са за обслужване и са свързани с 24 часовия мониторинг център на ЮСИС.
 • Системи за видеонаблюдение
  Осигуряват периметрова охрана, проверка на получени аларми от системите за сигурност и контрол и управление на физическата охрана. ЮСИС Мониторинг Център е с възможности да наблюдава дистанционно неограничен брой обекти на територията на цялата страна.
 • Системи за пожароизвестяване и пожарогасене
  Откриване и посочване на пожар в началния стадий от развитието му, задействане на алармена сигнализация за евакуация на хората, намиращи се в обекта и гасене на възникналия пожар, ако има такъв.
 • Системи за контрол на достъпа
  Идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на дефинирани времеви интервали, административен контрол на работното време, присъствията и закъсненията на служителите, интеграция със системата за видеонаблюдение.
 • Системи за генериране на мъгла
  FOG системата за сигурност замъглява всичко за секунди. Това принуждава крадците да излязат от сградата, в която са влезли с взлом.

Вашите обекти са под наблюдение 24 часа, 7 дни в седмицата.

Мониторинг центърът е специално проектиран и разработен за ЮСИС. Наблюдението се извършва посредством напълно контролируем GPRS канал за връзка с охраняваните обекти.

Благодарение на ЮСИС мониторинг център, нашите клиенти, на територията на цялата страна,  имат възможност дистанционно да наблюдават сигналите от всеки свой обект – стационарен или подвижен. А при монтирано допълнително устройство за контрол на времето за реагиране, могат в реално време да контролират всяка извършена проверка от автопатрулите.

Видео мониторинг

Наблюдавате обекта си, когато пожелаете.
Високо ефективна форма за охрана на търговски обекти . Най-добрата охрана за високорискови АТМ. Успешно подпомага физическата охрана.

GPS наблюдение

Изключително надеждни  GPS/GPRS комуникатори за проследяване.
Регистрация на редица показатели, включително скорост, маршрут, спиране, паник бутон . Електронна карта с информация за скорост, престой и други показатели.

Системите за IP видеонаблюдение са едно от най-ефикасните решения, за да предпазите бизнеса си.
 
Правилно проектираната система за IP видеонаблюдение може да бъде едно много полезно решение за бизнеса Ви.
 
Видеонаблюдението осъществявано през Интернет добива все по-голяма популярност и упорито се налага на пазара, като причините са основно в масовото използване на мобилни устройства. През смартфон или пад, можете лесно по всяко време да имате достъп до камерите на системата за IP видеонаблюдение.

FOG системи

За разлика от камерите за видеонаблюдение, FOG системата за сигурност веднага спира крадците чрез замъгляване за секунди на всичко, което те са дошли да откраднат. Това принуждава крадците да излязат от сградата, в която са влезли с взлом.

 

Заключващи механизми