Надеждни решения. Експертно обслужване.

Денонощен: 0875 333 555

Помощ

CA 80

Включване на СОТ:
ON 0

Изключване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

PROG - стар четирицифрен код - 7
- нов четирицифрен код
- нов четирицифрен код

При грешка:
CLEAR

HOME 4

Включване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Изключване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Смяна на код:
PRG - стария код - 1 -
- нов четирицифрен код
- нов четирицифрен код

При грешка:
CLEAR

MG SP

Включване:
въвежда се четирицифрения код

Изключване:
въвежда се четирицифрения код

Смяна на код:
стария четирицифрен код - 001
- нов четирицифрен код
- нов четирицифрен код
- ENTER - CLEAR

При грешка:
CLEAR

Spectra 1727

Включване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Изключване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Смяна на код:
ENTER - стария код - 02 -
- нов четирицифрен код - CLEAR

При грешка:
CLEAR

Spectra 1728

Включване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Изключване на СОТ:
въвежда се четирицифрения код

Смяна на код:
ENTER - стария код –001 –
- нов четирицифрен код
CLEAR

При грешка:
CLEAR